• Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем

Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем

e-mail Друк

Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем (ННЦМБП) при Президії НАН України створено відповідно до Постанови Президії НАН України від 21.04.95 № 114. ННЦМБП має статус науково-координаційної установи НАН України і працює згідно основних завдань та напрямків діяльності, зафіксованих у статуті Центру:
— сприяння розвитку наукових розробок установ НАН України в галузі фундаментальних біомедичних досліджень, створення лікарських препаратів, матеріалів, приладів та технологічного обладнання медичного призначення на основі використання досягнень світової науки та з дотриманням біоетичних норм і принципів;
— організація відповідних комплексних наукових досліджень установ НАН України з установами інших міністерств і відомств, у тому числі зарубіжними;
— підготовка рекомендацій щодо основних напрямів діяльності в галузі біомедицини та біоетики;
— сприяння участі України у міжнародному співробітництві з біоетичних та біомедичних питань і виконанню відповідних зобов’язань, що випливають з міжнародних договорів.

В Центрі працює 19 співробітників, в тому числі 15 наукових працівників. Директор Центру — канд.біол.наук ЧАЩИН Микола Олексійович.

На базі Центру функціонують:

Комітет з питань біоетики при Президії НАН України, створений згідно Постанови Президії НАН України від 13.07.98 № 278. З 2007 року Комітет виконує функції наукової ради Центру (Постанова Президії НАН України від 7.11.07 № 288) і здійснює координацію діяльності галузевих комітетів та комісій з біоетики, об’єднує вітчизняних вчених для розв’язання основних проблем в галузі біоетики в Україні, співпрацює з Міжнародним комітетом з біоетики та національними комітетами інших країн, представляє українських учених у міжнародних наукових організаціях. Очолює Комітет академік НАН і АМН України Ю.І.Кундієв.

Лабораторія математичного моделювання нелінійних процесів, яку було створено Розпорядженням Президії НАН України від 29.12.07 № 846. Лабораторія виконує наукову тему «Дослідження нелінійних процесів в нейрофізіології та інших галузях науки і технологій для потреб практики». Очолює лабораторію к.ф-м.н. В.Л. Майстренко).

З 2001 року Центр (Комітет) є членом Форуму комітетів з етики держав-учасниць СНД (ФКЕСНД), який має за мету сприяти розвитку біоетики в регіоні СНД, надаючи особливу увагу етиці біомедичних досліджень за участю людини, а також організації широкого діалогу з різними сторонами, які приймають участь в етичній експертизі.


Останнє оновлення на Вівторок, 04 червня 2013, 14:24  


© 1995 - 2017 Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем All Rights Reserved.